Kim jestem?

PUBLIKACJE WŁASNE:

 


► Esej literaturoznawczy w zbiorze: "Literatura i Polityka. Szkice o literaturze w XXi XXI wieku",  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oraz Studio 29, 2010.

► Liczne recenzje muzyczne oraz kilkanaście wywiadów opublikowanych na portalu: www.muzyka.gery.pl.


► Kilkanaście tekstów (felietonów, relacji i recenzji) napisanych dla magazynu społeczno-kulturalnego „Zalew Kultury”.

► Bajki dla dzieci oraz wiersze i opowiadania - w ramach tej działalności uzyskałam certyfikat uczestnictwa

w konkursie ekologiczno-literackim "EkoBajka" organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

 

► Teksty piosenek - jestem twórcą zrzeszonym w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

KURSY I SZKOLENIA:

 

Szanowni Państwo,
nazywam się Maria Gniłka-Somerlik. Redakcją

i korektą tekstu zajmuję się zawodowo od 2005 roku.

 

Jako jedna z nielicznych korektorek i redaktorek na rynku posiadam wykształcenie polonistyczne : literaturoznawcze, tekstologiczne i edytorskie. Ukończyłam studia polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, które w rankingach od lat zajmują miejsca w ścisłej czołówce. Oznacza to, że w sposób świadomy, pogłębiony  i kontekstowy pracuję z tekstem:
 
► współczesnym – w zakresie powszechnie rozumianej redakcji i korekty;

► dawnym – w zakresie tekstologicznym, a także edytorskim w przypadku Autorów nieżyjących.

Zaplecze w postaci zdobytej uniwersyteckiej wiedzy jest podstawą do pogłębionej pracy nad tekstem. Stosowanie wyłącznie obowiązujących zasad poprawności językowej i sztuki korektorskiej – to za mało. 

Kim jestem?

PUBLIKACJE WŁASNE:► Esej literaturoznawczy w zbiorze: "Literatura

i Polityka. Szkice o literaturze w XX i XXI wieku", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oraz Studio 29, 2010.


► Liczne recenzje muzyczne oraz kilkanaście wywiadów opublikowanych na portalu: www.muzyka.gery.pl.


► Kilkanaście tekstów (felietonów, relacji i recenzji) napisanych dla magazynu społeczno-kulturalnego „Zalew Kultury”.

► Bajki dla dzieci oraz wiersze i opowiadania -

w ramach tej działalności uzyskałam certyfikat uczestnictwa

w konkursie ekologiczno-literackim "EkoBajka" organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

 

► Teksty piosenek - jestem twórcą zrzeszonym w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

KURSY I SZKOLENIA:

 

Szanowni Państwo,
nazywam się Maria Gniłka-Somerlik. Redakcją

i korektą tekstu zajmuję się zawodowo od 2005 roku.

 

Jako jedna z nielicznych korektorek i redaktorek na rynku posiadam wykształcenie polonistyczne: literaturoznawcze, tekstologiczne
i edytorskie.  Ukończyłam studia polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które w rankingach od lat zajmują miejsca w ścisłej czołówce. Oznacza to, że w sposób świadomy, pogłębiony i kontekstowy pracuję z tekstem:
 
► współczesnym – w zakresie powszechnie rozumianej redakcji
i korekty;

► dawnym – w zakresie tekstologicznym, a także edytorskim

w przypadku Autorów nieżyjących.

Zaplecze w postaci zdobytej uniwersyteckiej wiedzy jest podstawą do pogłębionej pracy nad tekstem. Stosowanie wyłącznie obowiązujących zasad poprawności językowej i sztuki korektorskiej – to za mało. 

Kim jestem?

  

Nazywam się Maria Gniłka-Somerlik. Redakcją i korektą tekstu zajmuję się zawodowo od 2005 roku.

 

Posiadam wykształcenie polonistyczne: literaturoznawcze, tekstologiczne
i edytorskie oraz pedagogiczne. Ukończyłam studia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W sposób świadomy, pogłębiony
i kontekstowy pracuję z tekstem:
 
► współczesnym – w zakresie powszechnie rozumianej redakcji i korekty;

► dawnym – w zakresie tekstologicznym,

a także edytorskim w przypadku Autorów nieżyjących.

Zaplecze w postaci zdobytej uniwersyteckiej wiedzy jest podstawą do pogłębionej pracy nad tekstem. Stosowanie wyłącznie obowiązujących zasad poprawności językowej

i sztuki korektorskiej – to za mało.  

PUBLIKACJE WŁASNE:
 


► Esej literaturoznawczy w zbiorze: Literatura i Polityka. Szkice o literaturze w XX

i XXI wieku", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oraz Studio 29, 2010.

 
► Materiały edukacyjne z języka polskiego dla zpe.gov.pl.

► Liczne recenzje muzyczne oraz kilkanaście wywiadów opublikowanych na portalu: www.muzyka.gery.pl.

► Kilkanaście tekstów (felietonów, relacji
i recenzji) napisanych dla magazynu społeczno-kulturalnego „Zalew Kultury”.

► Bajki dla dzieci oraz wiersze i opowiadania - w ramach tej działalności uzyskałam certyfikat uczestnictwa w konkursie ekologiczno-literackim „EkoBajka”  organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.
 
► Teksty piosenek - jestem twórcą zrzeszonym w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

KURSY I SZKOLENIA:

Kim jestem?

PUBLIKACJE WŁASNE:
► Esej literaturoznawczy w zbiorze: „Literatura

i Polityka. Szkice o literaturze w XX i XXI wieku", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oraz Studio 29, 2010.

 

► Materiały edukacyjne z języka polskiego dla zpe.gov.pl.


► Liczne recenzje muzyczne oraz kilkanaście wywiadów opublikowanych na portalu: www.muzyka.gery.pl.

► Kilkanaście tekstów (felietonów, relacji i recenzji) napisanych dla magazynu społeczno-kulturalnego „Zalew Kultury”.

► Bajki dla dzieci oraz wiersze i opowiadania -

w ramach tej działalności uzyskałam certyfikat uczestnictwa w konkursie ekologiczno-literackim EkoBajka" organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

 

► Teksty piosenek - jestem twórcą zrzeszonym

w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.
► Esej literaturoznawczy w zbiorze: „Literatura

i Polityka. Szkice o literaturze w XX i XXI wieku", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego oraz Studio 29, 2010.

 

► Materiały edukacyjne z języka polskiego dla zpe.gov.pl.


► Liczne recenzje muzyczne oraz kilkanaście wywiadów opublikowanych na portalu: www.muzyka.gery.pl.

► Kilkanaście tekstów (felietonów, relacji i recenzji) napisanych dla magazynu społeczno-kulturalnego „Zalew Kultury”.

► Bajki dla dzieci oraz wiersze i opowiadania - w ramach tej działalności uzyskałam certyfikat uczestnictwa w konkursie ekologiczno-literackim EkoBajka" organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

 

► Teksty piosenek - jestem twórcą zrzeszonym w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

KURSY I SZKOLENIA:


Nazywam się Maria Gniłka-Somerlik. Redakcją

i korektą tekstu zajmuję się zawodowo od 2005 roku. 

 

Ukończyłam studia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
o specjalnościach: literaturoznawczej, tekstologiczno-edytorskiej, pedagogicznej.
W sposób świadomy, pogłębiony i kontekstowy pracuję z tekstem: 

 
► współczesnym – w zakresie powszechnie rozumianej redakcji i korekty;

► dawnym – w zakresie tekstologicznym, a także edytorskim w przypadku Autorów nieżyjących.
 

Zaplecze w postaci zdobytej uniwersyteckiej wiedzy, a przede wszystkim miłość do literatury są podstawą do pogłębionej pracy nad tekstem. Stosowanie wyłącznie obowiązujących zasad poprawności językowej i sztuki korektorskiej – w mojej ocenie – to za mało.

 

Obecnie mieszkam w Pradze, korzystając

z fantastycznego dostępu do kultury i sztuki. 


Nazywam się Maria Gniłka-Somerlik. Redakcją

i korektą tekstu zajmuję się zawodowo od 2005 roku. 

 

Ukończyłam studia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach o specjalnościach: literaturoznawczej, tekstologiczno-edytorskiej, pedagogicznej. W sposób świadomy, pogłębiony
i kontekstowy pracuję z tekstem: 

 
► współczesnym – w zakresie powszechnie rozumianej redakcji
i korekty;

► dawnym – w zakresie tekstologicznym, a także edytorskim

w przypadku Autorów nieżyjących.
 

Zaplecze w postaci zdobytej uniwersyteckiej wiedzy, a przede wszystkim miłość do literatury są podstawą do pogłębionej pracy nad tekstem. Stosowanie wyłącznie obowiązujących zasad poprawności językowej i sztuki korektorskiej – w mojej ocenie – to za mało.

 

Obecnie mieszkam w Pradze, korzystając z fantastycznego dostępu do kultury i sztuki. 

tel. +420 721 677 519

e-mail: kontakt@werbalnia.pl

tel.: +48 796 322 679

tel.: +420 721 677 519

e-mail:

ahojwerbalnia@gmail.com

 

WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik
Přičná 1892/4, Nové Město
110 00,  Praha 1

IČO: 14274124

DIČ: CZ8455021333