WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik
Přičná 1892/4, Nové Město
110 00,  Praha 1
IČO: 14274124
DIČ: CZ8455021333
tel.: +48 796 322 679
tel.: +420 721 677 519
e-mail: kontakt@werbalnia.pl
tel. +420 721 677 519
e-mail: kontakt@werbalnia.pl

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

       reklamowe                          artystyczne

 

       publicystyczne                   użytkowe

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

reklamowe

 

artystyczne

 

publicystyczne

 

użytkowe


Dotyczy głównie tekstów akademickich przed obroną.

Dla osób, które nie potrzebują korzystać
z usługi redakcyjnej, a jedynie zależy im na estetyce i rzetelności formalnej tekstu.


W cenie: przygotowanie dwóch plików: pdf, doc. lub docx.; formatowanie pod oprawę, adiustacja według wytycznych np.
z dziekanatu uczelni.

Istnieje możliwość zlecenia składu DTP – do uzgodnienia.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

DO DRUKU DOMOWEGO

 

100 zł


 

W ramach tej działalności dokonuję:

► edycji i adiustacji tekstu zgodnie ze sztuką i zaleceniami,

► redakcji technicznej,

► ujednolicania formalnego tekstu,

► wyrugowania białych znaków

i czyszczenia prawych marginesów.


- Korekta i redakcja tekstów: komercyjnych, korespondencyjnych
i urzędowych.

- Pomoc przy tworzeniu przemówień motywacyjnych, scenariuszy spotkań
i rozmów z klientami.

- Konsultacje językowe przy tworzeniu tekstów firmowych przez pracowników firmy.Zapraszam po szczegóły i wycenę: kontakt@werbalnia.pl

OPIEKA KOREKTORSKA DLA FIRM

 

 

Ponadto:

► Ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego i innych), zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną).
► Sprawdzam przypisy i uzupełniam w nich braki (nazwy wydawnictw, rok wydania itp.).
► Stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych
i światopoglądowych;
► uzupełniam dane;
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli.*

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.

Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję:
► spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin,
► indeksy,
► bibliografię.

Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst i inne elementy na stronie.

Przygotowuję tekst do druku domowego (dla Autora) oraz – jeśli tekst ma zostać wydany – także dla składu wraz ze specyfikacją.

Dokonuję korekty po składzie.

Cena: 6 zł
za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie: dwie kolejne poprawy zwrotne promotora lub innej osoby zatwierdzającej tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Ponowna redakcja znanych treści jest nieodpłatna – do dwóch popraw zwrotnych.

Cena korekty i redakcji arkusza wydawniczego: 110-230 zł

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane).

Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu
i wkładu własnego Autora).

KOREKTA Z REDAKCJĄ TEKSTÓW NAUKOWYCH

I PUBLICYSTYCZNYCH

 

6 zł / 110-230 zł


 

W ramach korekty z redakcją tekstów naukowych i publicystycznych poprawiam zarówno tekst główny jak

i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu:

► indeksy, tabele, rysunki, wykresy,

► przypisy, bibliografię,

► spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków

i rycin,

► składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.


Ponadto:

► czyszczę prawe marginesy.
► porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).
► ujednolicam rodzaj czcionki i jej wielkości.
Cena: 4 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie: dwie kolejne poprawy zwrotne promotora lub innej osoby zatwierdzającej tekst.
Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Ponowna korekta znanych treści jest nieodpłatna – do dwóch popraw zwrotnych.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena korekty arkusza wydawniczego 80-120 zł.

Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

KOREKTA

 

4 zł / 80-120 zł


 

W ramach korekty poprawiam:

 

► literówki, omyłki i inne drobne błędy,

► interpunkcję,

► ortografię,

► akapity,

► odstępy między: znakami, wierszami, wyrazami,

► marginesy.

Pozostając w stałym kontakcie z Autorem tekstu, redaguję:

► styl, składnię i inne elementy gramatyczne tekstów wszystkich gatunków literackich, godząc potrzeby artystyczne Autora
z obowiązującymi zasadami poprawności językowej,
► interpunkcję i ortografię tekstu głównego, a także partii dialogowych w prozie,
► interpunkcję i ortografię w tekście poetyckim zgodnie
z obowiązującymi zasadami oraz właściwościami prozodycznymi wiersza,
► interpunkcję i ortografię partii zapowiadających, didaskaliowych
i dialogowych w dramacie, a także w scenariuszach filmowych
i teatralnych,
► elementy świata przedstawionego, dopasowując je merytorycznie
i stylistycznie do czasu rozgrywania akcji w prozie i dramacie,
► elementy stylistyki (w tym stylizacji, aluzji literackiej itp.) wiersza
i dramatu.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych
i światopoglądowych;
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli.*

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.

Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst i inne elementy na stronie.

Przygotowuję tekst do druku domowego (dla Autora) oraz tekst dla składu wraz ze specyfikacją.
Dokonuję korekty po składzie.

Cena: 7 zł
za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie: redakcja z korektą (także korekta po składzie).

Cena korekty i redakcji arkusza wydawniczego: 150-270 zł

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu
i wkładu własnego Autora).

KOREKTA Z REDAKCJĄ TEKSTÓW LITERACKICH

 

7 zł / 150-270 zł


 

W ramach korekty z redakcją poprawiam:

►  teksty wszystkich gatunków literackich, również nowatorskich (np. poezja konkretna, hiperpowieść) i dawnych (np. sonet, hymn).

 

Skład domowy

Redakcja dla firm

Redakcja literacka

Redakcja naukowa

Korekta

Co robię?

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.
Korekta i redakcja tekstów jest
w pełni legalną usługą.

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.
Korekta i redakcja tekstów jest w pełni legalną usługą.