WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik
Přičná 1892/4, Nové Město
110 00,  Praha 1
IČO: 14274124
DIČ: CZ8455021333
tel.: +48 796 322 679
tel.: +420 721 677 519
e-mail:
kontakt@werbalnia.pl
ahojwerbalnia@gmail.com
tel. +420 721 677 519
e-mail: kontakt@werbalnia.pl

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty: 

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.

Korekta i redakcja tekstów jest

w pełni legalną usługą

Wystawiam faktury

w złotówkach i koronach czeskich.

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty: 

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.

Korekta i redakcja tekstów jest w pełni legalną usługą

Wystawiam faktury  w złotówkach i koronach czeskich.

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

       reklamowe                          artystyczne

 

       publicystyczne                   użytkowe

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

reklamowe

 

artystyczne

 

publicystyczne

 

użytkowe

Co robię?

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.
Korekta i redakcja tekstów jest w pełni legalną usługą.

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do druku domowego.
► Edytuję i adiustuję tekst zgodnie ze sztuką i zaleceniami.
► Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin, indeksy, bibliografię.

Dotyczy głównie tekstów akademickich przed obroną.

Dla osób, które nie potrzebują korzystać
z usługi redakcyjnej, a jedynie zależy im na estetyce i rzetelności formalnej tekstu.

W cenie: przygotowanie dwóch plików: .pdf, .doc lub .docx; formatowanie pod oprawę, adiustacja według wytycznych np.
z dziekanatu uczelni.

Istnieje możliwość zlecenia składu DTP – do uzgodnienia.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

DO DRUKU DOMOWEGO

 

od 200 zł


 

 


- Redakcja tekstów: komercyjnych, korespondencyjnych
i urzędowych.

- Pomoc przy tworzeniu przemówień motywacyjnych, scenariuszy spotkań
i rozmów z klientami.

- Konsultacje językowe przy tworzeniu tekstów firmowych przez pracowników firmy.


Zapraszam po szczegóły i wycenę: ahojwerbalnia@gmail.com

OPIEKA REDAKTORSKA DLA FIRM

 

 W ramach redakcji tekstów naukowych
i publicystycznych poprawiam zarówno tekst główny, jak
i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu:
► indeksy, tabele, rysunki, wykresy,
► przypisy, bibliografię,
► spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków i rycin,
► składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.

Ponadto:

► czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego i innych), zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną),
► stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych
i światopoglądowych;
► uzupełniam dane;
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli.*

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.

Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst i inne elementy na stronie.

Cena: 11 zł
za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne 8 zł za stronę znormalizowaną.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane).
Cena redakcji arkusza wydawniczego: 170 zł. 

Wycena redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu
i wkładu własnego Autora).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW NAUKOWYCH

I PUBLICYSTYCZNYCH

 

11 zł / 170 zł


 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 
► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).

Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.

Dokonuję korekty po składzie.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.

Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 
Pozostając w stałym kontakcie z Autorem tekstu, redaguję:

► styl, składnię i inne elementy gramatyczne tekstów wszystkich gatunków literackich, godząc potrzeby artystyczne Autora
z obowiązującymi zasadami poprawności językowej,
► interpunkcję i ortografię tekstu głównego, a także partii dialogowych w prozie,
► interpunkcję i ortografię w tekście poetyckim zgodnie
z obowiązującymi zasadami oraz właściwościami prozodycznymi wiersza,
► interpunkcję i ortografię partii zapowiadających, didaskaliowych
i dialogowych w dramacie, a także w scenariuszach filmowych
i teatralnych,
► elementy świata przedstawionego, dopasowując je merytorycznie
i stylistycznie do czasu rozgrywania akcji w prozie i dramacie,
► elementy stylistyki (w tym stylizacji, aluzji literackiej itp.) wiersza
i dramatu,

Ponadto czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych
i światopoglądowych,
► czytam tekst w zakresie beta readingu,
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli*.

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.

Cena: od 14 zł
za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena redakcji arkusza wydawniczego: od 200 zł.

Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu
i wkładu własnego Autora).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW LITERACKICH

 

od 14 zł / 200 zł


 

 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 
► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).

Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.

Dokonuję korekty po składzie.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.

Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 

Skład domowy

Redakcja dla firm

Redakcja literacka

Redakcja naukowa

Korekta

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do druku domowego.
► Edytuję i adiustuję tekst zgodnie ze sztuką
i zaleceniami.
► Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin, indeksy, bibliografię.

Dotyczy głównie tekstów akademickich przed obroną.

Dla osób, które nie potrzebują korzystać z usługi redakcyjnej, a jedynie zależy im na estetyce
i rzetelności formalnej tekstu.

W cenie: przygotowanie dwóch plików: .pdf, .doc lub .docx; formatowanie pod oprawę, adiustacja według wytycznych np. z dziekanatu uczelni.

Istnieje możliwość zlecenia składu DTP – do uzgodnienia.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

DO DRUKU DOMOWEGO

 

od 200 zł


 

 


- Redakcja tekstów: komercyjnych, korespondencyjnych i urzędowych.

- Pomoc przy tworzeniu przemówień motywacyjnych, scenariuszy spotkań
i rozmów z klientami.

- Konsultacje językowe przy tworzeniu tekstów firmowych przez pracowników firmy.


Zapraszam po szczegóły i wycenę: ahojwerbalnia@gmail.com

OPIEKA REDAKTORSKA DLA FIRM

 

 W ramach redakcji tekstów naukowych
i publicystycznych poprawiam zarówno tekst główny, jak i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu:
► indeksy, tabele, rysunki, wykresy,
► przypisy, bibliografię,
► spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków
i rycin,
► składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.

Ponadto:

► czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego i innych), zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną),
► stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych i światopoglądowych;
► uzupełniam dane;
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli.*

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji
i kohezji tekstu.

Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst
i inne elementy na stronie.

Cena: 11 zł za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres
i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne 8 zł za stronę znormalizowaną.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane).
Cena redakcji arkusza wydawniczego: 170 zł. 

Wycena redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu i wkładu własnego Autora).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW NAUKOWYCH

I PUBLICYSTYCZNYCH

 

11 zł / 170 zł


 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 
► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).

Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres
i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.

Dokonuję korekty po składzie.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.

Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 
Pozostając w stałym kontakcie z Autorem tekstu, redaguję:

► styl, składnię i inne elementy gramatyczne tekstów wszystkich gatunków literackich, godząc potrzeby artystyczne Autora z obowiązującymi zasadami poprawności językowej,
► interpunkcję i ortografię tekstu głównego,
a także partii dialogowych w prozie,
► interpunkcję i ortografię w tekście poetyckim zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz właściwościami prozodycznymi wiersza,
► interpunkcję i ortografię partii zapowiadających, didaskaliowych
i dialogowych w dramacie, a także w scenariuszach filmowych i teatralnych,
► elementy świata przedstawionego, dopasowując je merytorycznie i stylistycznie do czasu rozgrywania akcji w prozie i dramacie,
► elementy stylistyki (w tym stylizacji, aluzji literackiej itp.) wiersza i dramatu,

Ponadto czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych i światopoglądowych,
► czytam tekst w zakresie beta readingu,
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli*.

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji
i kohezji tekstu.

Cena: od 14 zł
za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena redakcji arkusza wydawniczego: od 200 zł.

Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu
i wkładu własnego Autora).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW LITERACKICH

 

od 14 zł / 200 zł


 

 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 
► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).

Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.

Dokonuję korekty po składzie.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).
Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.

Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 

Skład domowy

Redakcja dla firm

Redakcja literacka

Redakcja naukowa

Korekta