Korekta

Redakcja naukowa

Redakcja literacka

Redakcja dla firm

Skład domowy

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,

► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).


Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).


W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.


Dokonuję korekty po składzie.


Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.


Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW LITERACKICH

 

od 14 zł / 200 zł


 

 

 
Pozostając w stałym kontakcie z Autorem tekstu, redaguję:


► styl, składnię i inne elementy gramatyczne tekstów wszystkich gatunków literackich, godząc potrzeby artystyczne Autora z obowiązującymi zasadami poprawności językowej,

► interpunkcję i ortografię tekstu głównego,

a także partii dialogowych w prozie,

► interpunkcję i ortografię w tekście poetyckim zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz właściwościami prozodycznymi wiersza,

► interpunkcję i ortografię partii zapowiadających, didaskaliowych

i dialogowych w dramacie, a także w scenariuszach filmowych i teatralnych,

► elementy świata przedstawionego, dopasowując je merytorycznie i stylistycznie do czasu rozgrywania akcji w prozie i dramacie,

► elementy stylistyki (w tym stylizacji, aluzji literackiej itp.) wiersza i dramatu,


Ponadto czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego.


Na życzenie Autora:


► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych i światopoglądowych,

► czytam tekst w zakresie beta readingu,

► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli*.


Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji

i kohezji tekstu.


Cena: od 14 zł

za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).


Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Cena redakcji arkusza wydawniczego: od 200 zł.


Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.


* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu

i wkładu własnego Autora).

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,

► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).


Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres

i liczbę błędów).


W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.


Dokonuję korekty po składzie.


Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.


Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW NAUKOWYCH

I PUBLICYSTYCZNYCH

 

11 zł / 170 zł


 

 W ramach redakcji tekstów naukowych

i publicystycznych poprawiam zarówno tekst główny, jak i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu:

► indeksy, tabele, rysunki, wykresy,

► przypisy, bibliografię,

► spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków

i rycin,

► składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.


Ponadto:


► czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego  i innych), zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną),
► stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych  i światopoglądowych;
► uzupełniam dane;
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli.*

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji
i kohezji tekstu.

Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst
i inne elementy na stronie.

Cena: 11 zł  za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres
i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne 8 zł za stronę znormalizowaną.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane).
Cena redakcji arkusza wydawniczego: 170 zł. 

Wycena redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu  i wkładu własnego Autora).

OPIEKA REDAKTORSKA DLA FIRM

 

 


- Redakcja tekstów: komercyjnych, korespondencyjnych i urzędowych.


- Pomoc przy tworzeniu przemówień motywacyjnych, scenariuszy spotkań

i rozmów z klientami.


- Konsultacje językowe przy tworzeniu tekstów firmowych przez pracowników firmy.Zapraszam po szczegóły i wycenę: ahojwerbalnia@gmail.com

 

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

DO DRUKU DOMOWEGO

 

od 200 zł


 

 

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do druku domowego.

► Edytuję i adiustuję tekst zgodnie ze sztuką

i zaleceniami.

► Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin, indeksy, bibliografię.


Dotyczy głównie tekstów akademickich przed obroną.


Dla osób, które nie potrzebują korzystać z usługi redakcyjnej, a jedynie zależy im na estetyce

i rzetelności formalnej tekstu.


W cenie: przygotowanie dwóch plików: .pdf, .doc lub .docx; formatowanie pod oprawę, adiustacja według wytycznych np. z dziekanatu uczelni.


Istnieje możliwość zlecenia składu DTP – do uzgodnienia.

Korekta

Redakcja naukowa

Redakcja literacka

Redakcja dla firm

Skład domowy

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,

► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).


Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).


W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.


Dokonuję korekty po składzie.


Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.


Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW LITERACKICH

 

od 14 zł / 200 zł


 

 

 
Pozostając w stałym kontakcie z Autorem tekstu, redaguję:


► styl, składnię i inne elementy gramatyczne tekstów wszystkich gatunków literackich, godząc potrzeby artystyczne Autora

z obowiązującymi zasadami poprawności językowej,

► interpunkcję i ortografię tekstu głównego, a także partii dialogowych w prozie,

► interpunkcję i ortografię w tekście poetyckim zgodnie

z obowiązującymi zasadami oraz właściwościami prozodycznymi wiersza,

► interpunkcję i ortografię partii zapowiadających, didaskaliowych

i dialogowych w dramacie, a także w scenariuszach filmowych

i teatralnych,

► elementy świata przedstawionego, dopasowując je merytorycznie

i stylistycznie do czasu rozgrywania akcji w prozie i dramacie,

► elementy stylistyki (w tym stylizacji, aluzji literackiej itp.) wiersza

i dramatu,


Ponadto czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego.


Na życzenie Autora:


► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych

i światopoglądowych,

► czytam tekst w zakresie beta readingu,

► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli*.


Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.


Cena: od 14 zł

za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).


Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Cena redakcji arkusza wydawniczego: od 200 zł.


Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.


* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu

i wkładu własnego Autora).

 

 

 

 

KOREKTA

 

9 zł / 120 zł


 

 ► Poprawiam: literówki, omyłki i inne drobne błędy, interpunkcję, ortografię, powtórzenia i niewielkie braki. 

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,

► Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).


Cena: 9 zł - za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).


W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne: 6 zł za stronę znormalizowaną.


Dokonuję korekty po składzie.


Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji).

Cena korekty arkusza wydawniczego: 120 zł.


Wycena korekty tekstu jest bezpłatna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA TEKSTÓW NAUKOWYCH

I PUBLICYSTYCZNYCH

 

11 zł / 170 zł


 

 W ramach redakcji tekstów naukowych

i publicystycznych poprawiam zarówno tekst główny, jak

i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu:

► indeksy, tabele, rysunki, wykresy,

► przypisy, bibliografię,

► spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków i rycin,

► składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.


Ponadto:


► czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do składu lub druku domowego,
► ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego  i innych), zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną),
► stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście.

Na życzenie Autora:

► poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych
i światopoglądowych;
► uzupełniam dane;
► sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli.*

Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.

Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst i inne elementy na stronie.

Cena: 11 zł
za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów).

W cenie dwa czytania: pierwsze ustalone oraz pierwsze po zwrocie tekstu przez promotora lub inną osobę zatwierdzającą tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Kolejne poprawy zwrotne 8 zł za stronę znormalizowaną.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 40 000 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane).
Cena redakcji arkusza wydawniczego: 170 zł. 

Wycena redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu
i wkładu własnego Autora).

OPIEKA REDAKTORSKA DLA FIRM

 

 


- Redakcja tekstów: komercyjnych, korespondencyjnych

i urzędowych.


- Pomoc przy tworzeniu przemówień motywacyjnych, scenariuszy spotkań

i rozmów z klientami.


- Konsultacje językowe przy tworzeniu tekstów firmowych przez pracowników firmy.Zapraszam po szczegóły i wycenę: ahojwerbalnia@gmail.com

 

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

DO DRUKU DOMOWEGO

 

od 200 zł


 

 

► Czyszczę i styluję tekst, przygotowując go do druku domowego.

► Edytuję i adiustuję tekst zgodnie ze sztuką i zaleceniami.

► Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin, indeksy, bibliografię.


Dotyczy głównie tekstów akademickich przed obroną.


Dla osób, które nie potrzebują korzystać

z usługi redakcyjnej, a jedynie zależy im na estetyce i rzetelności formalnej tekstu.


W cenie: przygotowanie dwóch plików: .pdf, .doc lub .docx; formatowanie pod oprawę, adiustacja według wytycznych np.

z dziekanatu uczelni.


Istnieje możliwość zlecenia składu DTP – do uzgodnienia.

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.

Korekta i redakcja tekstów jest w pełni legalną usługą.

Co robię?

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

reklamowe

 

artystyczne

 

publicystyczne

 

użytkowe

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

       reklamowe                          artystyczne

 

       publicystyczne                   użytkowe

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty:

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

Wystawiam faktury  w złotówkach i koronach czeskich.

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.

Korekta i redakcja tekstów jest w pełni legalną usługą

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty: 

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

Wystawiam faktury

w złotówkach i koronach czeskich.

Nie zajmuję się pisaniem prac akademickich za Autorów (studentów, pracowników akademickich etc.). Nie zajmuję się łamaniem prawa.

Korekta i redakcja tekstów jest

w pełni legalną usługą

 

Specjalizuję się przede wszystkim w korekcie i redakcji tekstów akademickich.

Ponadto poprawiam teksty: 

 

 

 

 

 

 

reklamowe           artystyczne           publicystyczne           użytkowe

 

tel. +420 721 677 519

e-mail: kontakt@werbalnia.pl

tel.: +48 796 322 679

tel.: +420 721 677 519

e-mail:

ahojwerbalnia@gmail.com

 

WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik
Přičná 1892/4, Nové Město
110 00,  Praha 1

IČO: 14274124

DIČ: CZ8455021333