WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik

160 00,  Praha
tel. +48 796 322 679
e-mail: kontakt@werbalnia.pl

 Pracuję w następujących edytorach tekstu:

 

               Pages (OSX)

 

 

               Word (MS Office)               

 

 

               Adobe InDesign CC.

 

 

Tekst do pełnej poprawy (korekty z redakcją i przygotowaniem do druku) przyjmuję w formie plików komputerowych.

W przypadku wydruku (lub innej papierowej wersji: odręcznej lub maszynopisowej) wykonuję tylko korektę (z zastosowaniem znaków korektorskich). Poprawiony tekst dostarczam przede wszystkim

w formacie pdf (do druku). Inne formaty do uzgodnienia.

 

Bazę wiedzy i postępowania redakcyjnego stanowią:

 

► obowiązujące uchwały Rady Języka Polskiego,

► wytyczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (np. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

i struktura),
 
► Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia

4 lutego 1994 roku,

► wskazówki Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE),

► liczne publikacje językoznawcze i edytorskie, m.in. Adama Wolańskiego, Jana Grzeni, Konrada Górskiego, Andrzeja Markowskiego, Hanny Jadackiej i innych.

 

Pracuję w następujących edytorach tekstu:

 

               Pages (OSX)

 

 

               Word (MS Office)          

 

 

               Adobe InDesign CC.

 

 

Tekst do pełnej poprawy (korekty z redakcją

i przygotowaniem do druku) przyjmuję w formie plików komputerowych.

W przypadku wydruku (lub innej papierowej wersji: odręcznej lub maszynopisowej) wykonuję tylko korektę (z zastosowaniem znaków korektorskich). Poprawiony tekst dostarczam przede wszystkim w formacie pdf (do druku).

Inne formaty do uzgodnienia.

 

Bazę wiedzy i postępowania redakcyjnego stanowią:

► obowiązujące uchwały Rady Języka Polskiego,

► wytyczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (np. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura),
 
► Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

► wskazówki Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE),

► liczne publikacje językoznawcze i edytorskie, m.in. Adama Wolańskiego, Jana Grzeni, Konrada Górskiego, Andrzeja Markowskiego, Hanny Jadackiej i innych.

 

Pracuję w następujących edytorach tekstu:

 

               Pages (OSX)

 

 

               Word (MS Office)          

 

 

               Adobe InDesign CC.

 

 

Tekst do pełnej poprawy (korekty z redakcją i przygotowaniem do druku) przyjmuję w formie plików komputerowych.

W przypadku wydruku (lub innej papierowej wersji: odręcznej lub maszynopisowej) wykonuję tylko korektę (z zastosowaniem znaków korektorskich). Poprawiony tekst dostarczam przede wszystkim

w formacie pdf (do druku). Inne formaty do uzgodnienia.

 

Bazę wiedzy i postępowania redakcyjnego stanowią:

► obowiązujące uchwały Rady Języka Polskiego,

► wytyczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (np. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

i struktura),
 
► Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

► wskazówki Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE),

► liczne publikacje językoznawcze i edytorskie, m.in. Adama Wolańskiego, Jana Grzeni, Konrada Górskiego, Andrzeja Markowskiego, Hanny Jadackiej i innych.

 

Pracuję w następujących edytorach tekstu:

 

 

               Pages (OSX)

 

 

               Word (MS Office)          

 

 

               Adobe InDesign CC.

 

 

Tekst do pełnej poprawy (korekty z redakcją i przygotowaniem do druku) przyjmuję w formie plików komputerowych.

W przypadku wydruku (lub innej papierowej wersji: odręcznej lub maszynopisowej) wykonuję tylko korektę

(z zastosowaniem znaków korektorskich). Poprawiony tekst dostarczam przede wszystkim w formacie pdf (do druku). Inne formaty do uzgodnienia.

 

Bazę wiedzy i postępowania redakcyjnego stanowią:

► obowiązujące uchwały Rady Języka Polskiego,

► wytyczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (np. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura),
 
► Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

► wskazówki Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE),

► liczne publikacje językoznawcze i edytorskie, m.in. Adama Wolańskiego, Jana Grzeni, Konrada Górskiego, Andrzeja Markowskiego, Hanny Jadackiej i innych.

 

W jaki sposób?