KOREKTY TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI / OPRAVA PŘEKLADU DO POLŠTINY

KOREKTA I REDAKCJA

TEKSTÓW

KOREKTY TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI / OPRAVA PŘEKLADU DO POLŠTINY

WYDAWNICTWO

tel. +420 721 677 519

e-mail: kontakt@werbalnia.pl

tel.: +48 796 322 679

tel.: +420 721 677 519

e-mail:

ahojwerbalnia@gmail.com

 

WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik
Přičná 1892/4, Nové Město
110 00,  Praha 1

IČO: 14274124

DIČ: CZ8455021333