gallery/log3

/ korekta tekstu / / redakcja tekstu /

 • Pracuję w następujących edytorach tekstu: Pages (OSX), Word (MS Office 2016) oraz Adobe InDesign CC.
 • Tekst do pełnej poprawy (korekty z redakcją i przygotowaniem do druku) przyjmuję w formie plików komputerowych. W przypadku wydruku (lub innej papierowej wersji: odręcznej lub maszynopisowej) wykonuję tylko korektę (z zastosowaniem znaków korektorskich).
 • Poprawiony tekst dostarczam przede wszystkim w formacie pdf (do druku). Inne formaty do uzgodnienia.
 • Bazę wiedzy i postępowania redakcyjnego stanowią:
  • obowiązujące uchwały Rady Języka Polskiego,
  • wytyczne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (np. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura),
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
  • wskazówki Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE),
  • liczne publikacje językoznawcze i edytorskie, m.in. Adama Wolańskiego, Jana Grzeni, Konrada Górskiego, Andrzeja Markowskiego, Hanny Jadackiej i innych.